ძდექ-ის იურისტი რადიო თავისუფლებაში

ამიერიდან ოჯახში ძალადობის მსხვერპლ ადამიანებს, რომელთა შორისაც ქალები ჭარბობენ, დახმარებას აღმოუჩენს თბილისში გახსნილი ახალი კრიზისული ცენტრი. ეს იქნება ადგილი, სადაც ძალადობის მსხვერპლს საშუალება ექნება ისარგებლოს არაერთი სახის სერვისით, რათა გადაჭრას არსებული პრობლემები და, ასევე, დაგეგმოს თავისი მომავალი. ვისთვის და რა შემთხვევაშია შესაძლებელი ახალ კრიზისულ ცენტრში მოხვედრა, რას სთავაზობს სახელმწიფო ოჯახში ძალადობის მსხვერპლ ადამიანებს და როგორ ებრძვის ძალადობის პრობლემას მე-3 სექტორი? გა

გადაცემაში "აქტუალური თემა"

ძდექ-ის რეგიონული კოორდინატორი, ელისო ამირეჯიბი გადაცემაში "აქტუალური თემა"

ინტერვიუ იმედზე

"არავის უნდა, საკუთარი ტკივილი ოჯახიდან გაიტანოს. ამიტომაც არის [ოჯახში ძალადობა] ასეთი რთული საკითხი. ამასთან, დასაქმების პრობლემის გამო ქალს, ხშირად, უჭირს ოჯახიდან წასვლა" – მანანა ფურცხვანიძე, ძდექ–ის იურისტი